Alta-firma skal bygge Bøkfjordbrua

Statens vegvesen er klar for å tegne kontrakt med HAK Entreprenør AS og tyske Schachtbau Nordhausen Stahlbau GMbH om bygging av Bøkfjordbrua på E105 i Sør-Varanger.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsfellesskapet mellom altafirmaet og det tyske firmaet leverte det laveste tilbudet da tilbudsfristen gikk ut for vel tre uker siden. HAK Entreprenør AS lå lavest på pris også i den første anbudskonkurransen, som Statens vegvesen avlyste på grunn av mangler i konkurransegrunnlaget.

Klagefristen er nå ute, og avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark regner med at den formelle kontraktsinngåelsen kan skje i løpet av kort tid. Kontraktssummen er på nær 117 millioner kroner.

Les også: To vil bygge BøkfjordbruaAnbudsrunden på E105-brua i vår ble avlyst på grunn av mangler ved konkurransegrunnlaget. Nå har det vært ny runde og tilbudsåpning.

Bøkfjordbrua er en 284 meter lang buebru av stål, og skal bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes. Brua er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen fra E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog.

- Nå håper vi at byggearbeidet kan komme i gang raskt, slik at brua og dermed hele vegstrekningen kan fullføres i løpet av 2017, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki.