De nyeste lastebilene slipper ut mye mindre miljøgasser enn en diesel-personbil.
De nyeste lastebilene slipper ut mye mindre miljøgasser enn en diesel-personbil.

Privatbiler mye verre enn lastebiler

- Dersom privatbiler hadde sluppet ut like lite miljøgasser som moderne lastebiler, hadde ikke luftforurensning vært et problem, sier TØI-forsker.

Publisert Sist oppdatert

Lastebilen har tradisjonelt vært en miljøversting, men ny teknologi gjør at lastebilen nå er mye mer miljøvennlig enn privatbilen. Faktisk kan en stor lastebil slippe ut mindre miljøskadelige gasser enn en vanlig privatbil på halvannet tonn.

Det viser tester gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI). De viser også at personbiler i realiteten har 20 ganger høyere utslipp av NOx enn det produsentene opplyser.

På nye lastebiler derimot er utslippet av NOx redusert med 90 prosent.

- Ved bykjøring og når det er kaldt, er forskjellene veldig store, forklarer Rolf Hagman ved TØI til NRK Dagsrevyen.

Se Dagsrevyen-innslaget her.

Han viser videre til en moderne Scania R580 Euro 6-lastebil fra Sørum Transport AS, som har mindre enn en tredjedel av utslippene til en vanlig diesel personbil.

- Hvis alle bilene som kjører i Oslo hadde like lave utslipp som denne lastebilen, så hadde luftkvalitet og NOx ikke vært noe problem, sier Hagman.

NOx er en gass som er svært ødeleggende for luftkvaliteten, og som kan føre til store helseplager spesielt for astmatikere.

Så hvorfor har ikke personbilen den samme moderne renseteknologien som lastebilene?

- Det kan den ha, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes landsforening, men viser til EU-kravene som er strengere for tungbiler enn for personbiler.