De siste meterne før kryss og i et område foran stoppelinjen til bilene er markert med rødt i testprosjektet.
De siste meterne før kryss og i et område foran stoppelinjen til bilene er markert med rødt i testprosjektet.

Vil teste rød asfalt i Norge

De første områdene er allerede merket opp i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen ønsker å teste ut rød asfalt for å se om det kan egne seg på den kommende sykkelstamveien fra Stavanger via Forus til Sandnes.

- Nå har vi lagt ut prøver på tre steder i Hillevågsveien, sier prosjektleder for sykkelstamveien Kari S. Turøy.

De tre ulike feltene kommer fra tre ulike leverandører. Målet med de røde feltene er å teste ut belegg som skal brukes i kryssområdene på sykkestamveien.

- Vi kommer til å se på hvordan belegget tåler slitasje fra bildekk, salt og vedlikeholdskjøretøy, sier prosjektlederen.

Hun regner med at det vil gå to vintre før man kan konkludere med hvilket belegg som egner seg best.

Ved rundkjøringene på hver side av tunnelen i Skjæringen er det tre steder lagt rødt belegg oppå asfalten de siste meterne i sykkelfeltet, og i et område foran bilenes stoppelinje.

- Ved rødt lys kan syklister bruke feltene som venteområder. Når trafikken ruller igjen får syklistene et lite forsprang på bilene. De som skal svinge til venstre får dermed en kortere og raskere vei til venstre og ut av krysset, forklarer Turøy.

Hun understreker at det viktigste er at syklistene skal bli mer synlige for bilistene. Særlig er det viktig at sjåfører i biler som skal svinge til høyre er oppmerksomme på syklister som skal rett fram.