Illustrasjonsfoto fra byggingen av ny E18 i Østfold.
Illustrasjonsfoto fra byggingen av ny E18 i Østfold.

Milliarder å spare på bedre veibygging

Ved å bygge og vedlikeholde veier annerledes enn i dag kan 17 milliarder kroner spares i løpet av 20 år. Les om hva det kan spares mest på.

Publisert Sist oppdatert

Beregninger gjort av Vianova AS viser at dersom veiene i Norge bygges og vedlikeholdes som anbefalt fra forsknings- og utviklingsprogrammet Varige veger, kan samfunnet spare totalt ni til 17 milliarder kroner i en 20-årsperiode.

Vegvesenet har jobbet i fem år med forsknings- og utviklingsprogrammet Varige veger. Hensikten har vært å finne arbeidsmetoder som øker levetiden på veidekker og som reduserer de årlige vedlikeholdskostnadene.

Kravene til riksveier i Norge er at de skal tåle forventet trafikk med ti tonns aksellast i 20 år. Varige veger har resultert i nye krav og anbefalinger om endret veibyggings- og asfaltpraksis på flere områder.

Statens vegvesen har allerede innført de nye kravene og tatt i bruk flere av anbefalingene. Vianova AS har beregnet at dersom alle anbefalte tiltak blir gjennomført, vil man i Norge etter 15-20 år kunne spare så mye som 700 – 1400 millioner vedlikeholdskroner hvert år.

Dette er områdene med størst potensiale for innsparing:

  • Veibygging: Nye krav og anbefalinger til bl.a. frostsikring, grunnundersøkelse, krav til forsterkning- og bærelag kan øke levetiden på veien med 20-30 prosent. 
  • Forsterkning av veioverbygning: Den typiske levetiden for asfaltdekker med behov for forsterking er rundt 7 år. Riktig utført forsterkning kan øke levetiden til disse veidekkene til 20 år.
  • Vedlikehold av asfaltdekker: Ved å utføre vedlikeholdet av asfaltdekkene riktig og i tråd med Varige veger- krav og anbefalinger, kan levetiden til asfaltdekkene økes fra 15 til 18 år. 
  • Lapping/reparasjon: Reparasjon av asfaltdekkene i tråd med krav og anbefalinger fra Varige veger skal kunne redusere kostnadene. 
    Vianova har også beregnet forbedring i kvalitet og forventet innsparing ved at kommuner og privat sektor tar i bruk resultatene fra Vegvesenets FoU-program.

Konsekvensene av å bygge veien med god eller dårlig kvalitet viser seg gjerne ikke før etter ti år. Selv om Vegvesenet allerede har innført nye krav og tatt i bruk mange av anbefalingene fra FoU-programmet Varige veger, kommer de store gevinstene av arbeidet først etter ti til 15 år.

- Vi er svært fornøyde med at vi har fått dokumentert et stort innsparingspotensiale som følge av forskning og utvikling på veibygging, som jo er et av Vegvesenets kjerneområder. Beregningene understreker hvor viktig det er å prioritere teknisk gode og langsiktige løsninger på tross av stramme budsjetter, og noen ganger ønske om raske løsninger, sier regionveisjef Kjell Inge Davik som har ledet styringsgruppen for Varige veger.