Tunnelen under Romsdalsfjorden er et stort prosjekt på vei mot fergefri E39.
Tunnelen under Romsdalsfjorden er et stort prosjekt på vei mot fergefri E39.

Vegvesenet vil bli kvitt E39-masser

Statens vegvesen søker mottakere av 4 millioner m3 masser fra E39-prosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen planlegger firefelts veg med doble tunnelløp for E39 Romsdalsfjorden. Det blir store overskudd av steinmasser og noe løsmasser som kan brukes til allmennyttige forhold.

Vegvesenet søker etter interesserte som kan kjøpe eller overta overskuddsmasser fra prosjektet. Det vil være steinmasser fra tunnel under Romsdalsfjorden som er beregnet å gi 3,5-4 million m3 anbrakte masser, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Veianlegget vil også gi overskudd av løsmasser som stubber/ røtter, grus, leire m.m. Mengdene av dette er ikke beregnet. Det kan være aktuelt også å bruke løsmasser til ønskede oppfyllinger i nærheten av veilinja der en kan gjenvinne dyrka jord, eller sammen med et større steinmottak som også kan motta andre typer masser.

Statens vegvesen ber interesserte melde fra innen 15.oktober 2015. Interessenter kan melde seg her.