Mange vil bygge ny bro

Fem entreprenører har levert pristilbud på å bygge den nye Melanbrua på fylkesvei 715.

Publisert Sist oppdatert

Prisene varierer fra 31,6 til 45,0 millioner kroner.

-  Vi er godt fornøyd med å ha fått fem tilbud på jobben. Det tyder på god konkurranse i markedet, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Den nye broen blir 54 meter lang og kommer til å bli lagt omtrent på samme sted som dagens bro, men flyttet litt nedover og dreid noe i forhold til dagens beliggenhet for å få en bedre veglinje inn mot broen fra begge sider. Broen blir 14 meter bred, hvorav 7,5 meter er kjørebredde, samt fortau på begge sider.

Prosjektet innebærer også ca. 650 meter ny veg, hovedsakelig på sørsiden av brua.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

  • Norwegian Rock Group – 31.647.291 kroner
  • Johs. J. Syltern – 34.025.135 kroner
  • Tore Løkke – 34.452.110 kroner
  • PEAB – 32.207.652 kroner
  • Farbu og Gausen – 45.009.028 kroner

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av august, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i september, sier Rovik.

Byggetid for prosjektet er om lag et år med antatt ferdigstillelse høsten 2016.