Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvsen og adm. direktør Oddgeir Anundsen i One Nordic signerte kontrakt om tunnelutbedring 10. april 2015.
Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvsen og adm. direktør Oddgeir Anundsen i One Nordic signerte kontrakt om tunnelutbedring 10. april 2015.

200 tunneler skal oppgraderes

På landsbasis skal 200 riksveitunneler oppgraderes for å tilpasses EU-krav. One Nordic Kraftmontasje fikk kontrakt for tunnelene på E6 Trondheim - Værnes.

Publisert Sist oppdatert

De fire tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og Eggetunnelen i Steinkjer utbedres for høyere sikkerhet. One Nordic Kraftmontasje fra Vestnes fikk kontrakten i konkurranse med seks andre tilbydere.

- Vi regner med at entreprenøren starter arbeidet i slutten av mai. Frem til den tid skal vi ha en samhandlingsprosess med planlegging, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Arbeidet vil få betydelige konsekvenser for trafikken med stenging av E6 på natt og enkelte lørdager og søndager.

- Passer oss godt

Kontrakten er på 62 millioner kroner.

- Vi har siktet oss inn på disse tunneljobbene. Kombinasjonen av elektroarbeid, betong og asfalt passer oss godt. Vi er allsidig og har blant annet erfaring fra kraftmontasje, sier administrerende direktør Oddgeir Anundsen i One Nordic.

Kamera, skilt og bom

Det viktigste som skjer, ifølge Statens vegvesen, er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne oppdage hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det skal settes opp flere bommer nær tunnelmunning, i tillegg til de bommene som er i dag, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen.

Oppgraderer 200 tunneler

På landsbasis skal 200 riksveitunneler oppgraderes for å fylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift, og Region midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019.