Peab med trafo-oppdrag

Peab Anlegg har fått i oppdrag av Statnett å utføre grunn- og byggearbeider for ca. 100 mill. kroner på tre transformatorstasjoner i Nord-Trøndelag og Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Peab Anlegg skal utføre grunn- og byggearbeider på Nedre Røssåga trafostasjon og Trofors trafostasjon i Nordland, og Tunnsjødal trafostasjon i Nord-Trøndelag. Peab har nylig ferdigstilt grunnarbeider ved Kvandal trafostasjon i Nordland, og distriktssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg er glad for at entreprenøren nå kan gå i gang med nye arbeider for Statnett.

− Statnett er en solid og sikker aktør innenfor kraftmarkedet, og en kunde vi ønsker å ha en langsiktig relasjon til, og, sier han.

Jobber ved trafoer i drift

Trafostasjonene skal være i drift under byggetiden, så det er ekstra fokus på sikkerheten i prosjektet.

− Alle som skal jobbe på anleggene må ha gjennomført sikkerhetskurs. I tillegg er det satt ekstra strenge HMS-krav, og en egen sikkerhetsleder fra Statnett vil være på plass når vi utfører arbeidene, sier Eurenius.

Skal sikre strømforsyningen

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte ca. 11.000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler.

Arbeidene ved trafostasjonene er en del av Statnetts mål om å stabil strømforsyning til Midt-Norge. Overføringskapasiteten i sentralnettet skal økes, og det er i den forbindelse det gjennomføres spenningsoppgradering av ledningsforbindelsen Nedre Røssåga-Trofors-Tunnsjødal.

Powered by Labrador CMS