Lemminkäinen vant Harstad-kontrakt

Lemminkäinens anleggsvirksomhet har fått tilslaget på det første, store prosjektet i Harstadpakken i Troms.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidene ved Kanebogenkrysset starter i april 2015, og skal stå ferdig sommeren 2016.

- Vi er svært glade for å ha signert denne strategisk viktige kontrakten med Statens Vegvesen, og vi ser frem til å starte arbeidet, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge.

Først og størst

Som en følge av økende trafikk i Harstad, og mange steder dårlig kapasitet på veisystemet, har Statens Vegvesen anbefalt en rekke tiltak som er samlet i det som kalles Harstadpakken.

Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Delprosjektet ved Kanebogenkrysset er det første, og det største prosjektet i Harstadpakken. Kontrakten omfatter utvidelse av eksisterende vei, bygging av to rundkjøringer og tilrettelegging for gående og syklende ved blant annet bygging av en 40 meter lang tunnel.

Ca. 116 mill. kroner

Lemminkäinen Norge leverte laveste anbud av totalt fem entreprenører som konkurrerte om kontrakten.

- Det er tøff konkurranse, og slik skal det være. Vår konkurransedyktighet, i kombinasjon med vår lange erfaring og dyktige fagfolk, posisjonerer oss godt for prosjekter dette. Vi stiller strenge krav til oss selv og våre underentreprenører, og skal gjennomføre oppdraget i samspill med både naboer og trafikanter, sier Andreassen. 

Lemminkäinens anleggsvirksomhet vant kontrakten med sitt anbud på ca. 116 millioner kroner.