Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, er svært fornøyd etter oppkjøpet. Arkivbilde.
Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, er svært fornøyd etter oppkjøpet. Arkivbilde.

AF kjøper aksjer for 700 mill.

Selskapet sikrer seg aksjemajoritet i flere bedrifter tilknyttet bygg og anlegg.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen har inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i byggentreprenøren LAB AS. Aksjene er kjøpt fra 15 eksisterende aksjonærer i selskapet. Disse vil forbli eiere av de siste 30 prosent av aksjene.

LAB er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet. AF Gruppen har ikke hatt byggevirksomhet i Bergensområdet. Gjennom oppkjøpet av LAB-konsernet vil AF Gruppen ha et sterkt fotfeste også på Vestlandet.

- Største oppkjøp

LAB-konsernet har 305 ansatte.

- Vi er svært fornøyde med å få den største og mest fremgangsrike byggentreprenøren i Bergensområdet med på laget. Prosessen fra intensjonsavtalen ble inngått i desember frem til endelig avtale i dag har vært meget god. Dette har styrket vår tro på selskapet ytterligere. Oppkjøpet er et av de største i AF Gruppens historie og vi tar med dette et stort steg mot å bli den ledende entreprenøren på Vestlandet, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

360 mill. kroner kontant

Oppgjøret for aksjene utgjør til sammen 700 millioner kroner. Betalingen foregår slik:

•           360 millioner kroner ble gjort opp ved kontant betaling onsdag 11. mars, samme dag som avtalen ble inngått.

•           200 millioner kroner vil bli gjort opp ved utstedelse av 2.702.703 nye aksjer i AF Gruppen ASA. Disse aksjene forventes utstedt i løpet av en uke etter signeringen.

•           140 millioner kroner vil bli gitt som en selgerkreditt frem til 2018.

•           Det er avtalt garantier for oppnåelse av fremtidige resultatmål.

Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

Omsetter for over 1,7 milliarder

LAB AS er morselskapet i et konsern der de største selskapene er LAB Entreprenør AS, Åsane Byggmesterforretning AS, Fundamentering AS og LAB Eiendom AS.

LAB Entreprenør AS er den største byggentreprenøren i Bergensområdet. Selskapet har hovedkontor i Bergen og utfører oppdrag på Vestlandet. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på 1217 millioner kroner og har 135 ansatte.

Åsane Byggmesterforretning AS er den ledende byggmesterforretningen i Bergen med en omsetning i 2014 på 336 millioner kroner og 100 ansatte.

Fundamentering AS utfører oppdrag i hele landet innen peling, spunting, boring og forankring. Selskapet har hovedkontor på Heimdal utenfor Trondheim og omsatte i 2014 for 242 millioner kroner. Fundamentering AS har 70 ansatte.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i nærheten av innfartsårene til Bergen. Selskapet har i mars 2015 eierandeler i fem boligprosjekter med potensial på anslagsvis 20.000 salgbare kvadratmeter bolig samt 33 000 kvadratmeter tomt regulert til næring.