Skjeggestadbrua ga plutselig etter for drøyt to uker siden.
Skjeggestadbrua ga plutselig etter for drøyt to uker siden.

Sprenger Skjeggestadbrua på lørdag

AF Decom skal gjennomføre den teknisk krevende sprengningen av ulykkesbroen på lørdag.

Publisert Sist oppdatert

Sprengingen av den søndre halvdelen av Skjeggestad bro skjer lørdag 21. februar klokka 14:00, melder Statens vegvesen. Sprengningen skulle egentlig skje torsdag eller fredag, men er av tekniske hensyn utsatt til lørdag.

Forarbeidene AF Decom har gjort for Statens vegvesen viser at arbeidet med å frilegge armering og spennkabler i broen er mer omfattende enn først antatt og gjorde at planlagt parallellarbeid ikke kunne utføres.

2000 m Leca

Før sprengingen er det lagt ut om lag 2000 kubikkmeter med løs Leca-kuler under den delen av brua i sørgående løp som skal sprenges ned. Leca-kulene skal fungere som pute for bruelementene når de faller ned ved sprengningen.

Alt arbeid under broen er gjort med fjernstyrte maskiner. På grunn av de usikre grunn-forholdene har det vært for risikabelt til at personell har kunnet bevege seg under broene. Boringen og meislingen av brodelene som skal sprenges har derfor foregått fra kurver som har hengt fra en kran, og ladingen av salvene har foregått på samme måte. Dette har vært tidkrevende arbeid og en av årsakene til at sprengningen er utsatt til lørdag.

Kuttet

Selve sprengningen foregår lørdag 21. februar klokka 14:00. Broen er i forkant kuttet over ved akse (søyle) nr.4. Søylene i aksene 5 og 6 sprenges samtidig og broen faller ned fra akse 4 til landkaret nr.7.

 

Puten med Leca-kuler (2000 kubikkmeter) ligger under broen fra akse 4 til akse 7. Broen blir dekket til med forheng på sidene for å hindre sidesprut.

Det er nå drøyt to uker siden Skjeggestadbrua på E18 ved Holmestrand plutselig kollapset. Ingen ble skadet i ulykken, men E18 har vært stengt forbi stedet siden, og blir det i uoverskuelig fremtid.

Etter rivningen håper Statens vegvesen at den parallelle broen er trygg, slik at trafikken kan gå på denne mens den ødelagte broen bygges opp igjen.

Tatt i bruk i 2001

Skjeggestadbrua på E18 i Vestfold ble bygget i 1998 – og tatt i bruk i 2001. Broen ble bygget i forbindelse med E18 Gutu – Hellandprosjektet.

Broen er en kassebro i spenn-betong på 229,1 meter med seks spenn. Broen er fundamentert til fjell med stålkjernepeler under søylene 3, 4, 5, 6 og 7 (landkar sør). Søylene i akse 2 og 1 (landkar nord) er fundamentert direkte på fjell.

Dette er en svært vanlig brotype og velkjent byggeteknikk. Broen ble prosjektert av SCC Abel Engh/Scandiaconsult og ble bygget av Veidekke. Hvert døgn kjører om lag 10000 biler på denne broen.