Talvik ved E6 mellom Alta og Burfjord.
Talvik ved E6 mellom Alta og Burfjord.

Fire vil bygge ny vei i Talvik

Drøyt 18 mill. kroner skiller høyeste tilbud fra det laveste.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen hadde fredag 6. februar tilbudsåpning for kontrakten om bygging av ny E6 gjennom Talvik. Fire aktører har levert tilbud.

Tilbyder                                          Tilbudssum (eks. mva.)

Kåre K. Kristensen AS                      34 711 162,50

Mesta AS                                          52 773 342,11

Anlegg Nord AS                                38 426 202,90

Jan Opgård AS                                 48 284 833,00

Ferdig 2016

- Nå skal vi kontrollregne på prisene, og vi regner med å kunne signere kontrakt med valgt entreprenør om en måneds tid, sier byggeleder Edgar Olsen i Statens vegvesen.

Den nye veien skal etter planen være ferdig i juli 2016.

Tryggere for alle trafikanter

Kontrakten inkluderer bygging av ca. 1,4 km ny E6 og opprusting av den kommunale veien Handelsstranda. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelvei eller fortau langs hele strekningen.

- Dette vil gjøre europaveien tryggere for alle trafikanter, sier Olsen.

Entreprenøren skal også skifte ut den kommunale vannledningen, som i dag ligger på sjøsiden av E6. Dette arbeidet utføres for Alta kommune.