Åtte vil forberede E6 i Trondheim

Lokal entreprenør lavest. Se hvem som kom med tilbud her.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Åtte entreprenører kom med tilbud på forberedende arbeid for omlegging av jernbanen over ny E6 i Storlersbakken sør for Sandmoen.

Miljøpakken starter bygging av 8 km firefelts E6 mellom Tillerbyen og Melhus i år, forutsatt at finansiering av ny E6 blir vedtatt i Stortinget til våren. Ny vei er planlagt å være ferdig i 2018.

Mandag 2. februar 2015 var det tilbudsåpning på forberedende arbeid for bygging av ny Klett jernbanebru over E6 i Trondheim.

Det er den lokale entreprenøren Søbstad AS som har levert det laveste tilbudet på 21,8 millioner kroner, drøyt to millioner kroner lavere enn neste selskap på lista, Teknobygg Anlegg.

Her kommer en oversikt over tilbyderne og deres tilbudssum:

 • NCC 28.802.188
 • BL Entreprenør 24.987.340
 • Teknobygg Anlegg 23.935.774
 • Reinertsen 33.151.470
 • Ottar Augndal AS 25.229.357
 • Søbstad AS 21.830.326
 • PEAB 24.685.539
 • Grunnarbeid 31.085.692

– Vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Han regner med at kontrakt blir skrevet i løpet av en måneds tid.

Dette skal gjøres i den forberedende entreprisen:

 • Bygging av anleggsveger fra Torgård og Heggstadmoen, ca 1600 meter
 • Heving av Lersbekken, stabiliseringstiltak
 • Rørspunt rundt framtidige fundamenter og landkar for ny bru
 • Sikkerhetsskjerm mellom jernbanen og anleggsområdet
 • Omlegging av veglys og fiberkabler.
 • Arbeidene vil foregå med trafikk på Dovrebanen og E6. E6 kan bli stengt i et kjørefelt på enkelte netter og under togfrihelg i mai.

Hovedentreprise lyses ut til sommeren

Utlysning av hovedentreprise for hele strekningen E6 Jaktøyen - Sentervegen er planlagt til sommeren, forutsatt finansiering.

Hva skal bygges:

 • 8 km firefelts veg med planskilte kryss
 • Planskilte kryss på Klett og på Hårstad (nytt kryss ved forbrenningsanlegget)
 • Ombygging av dagens planskilte kryss på Sandmoen
 • Viltovergang nord for jernbanebrua
 • Parallell lokalveg på sørligste del

Jernbanebru over E6 og omlegging av jernbanespor lyses ut som egen entreprise på samme tid som hovedentreprisen. Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter lenger opp i bakken enn dagens jernbanebru.

Powered by Labrador CMS