Ved Magne Sveens anlegg på riksvei 4 tas det forholdsregler mot dieseltyverier.
Ved Magne Sveens anlegg på riksvei 4 tas det forholdsregler mot dieseltyverier.

Slik stanser de dieseltyvene

Morten Sveen hos Magne Sveen AS har tre gode råd til de som vil stanse dieseltyvene.

Publisert Sist oppdatert

Dieseltyverier er et enormt stort problem for norske aktører i anleggs- og transportbransjene. Hvert år stjeles det for millioner, og det er kun unntaksvis at politi har mulighet eller ressurser til å gjøre noe med problemet.

Magne Sveen AS har opplevd sin del av tyverier, og har i likhet med Vidar Tellefsen i Tellefsen AS .

Tre råd

For å begrense skadeomfanget og gjøre jobben så vanskelig som mulig for tjuvraddene har Morten Sveen hos Magne Sveen AS tre konkrete råd:

- Parker maskiner og biler så nærme veien som mulig slik at tyvene ikke får jobbe uforstyrret.

- Dekk til dieseltankene med skytematter, om det finnes tilgjengelig.

- Dekk til tankene med graveskuffer for å hindre adkomsten for tyvene.

Riksvei 4

Magne Sveen AS driver for tiden utbedringer på riksvei 4 ved Lygna på Hadeland. Her tas alle forholdsregler mot dieseltyver.

Du kan lese et lengre artikkel om prosjektet i A&T nr. 11.