Vraket de tre billigste tilbudene

Statens vegvesenet ender opp med det dyreste tilbudet på bygging av firefeltsvei etter tre tilbydere måtte vrakes på grunn av manglende dokumentasjon.

Publisert Sist oppdatert

 Risa hadde det laveste tilbudet på bygging av av firefelts vei i Sømmevågen og til Stavanger lufthavn, Sola.

Nå er likevel Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS innstilt som nummer én på jobben. Grunnen er at de tre andre tilbyderne, som alle lå lavere i pris enn Kruse Smith og Bjelland, ikke har tilstrekkelig dokumentasjon i tilbudene sine.

- Man kan men at dette er en streng tolking av lovverket, men sånn må det være, sier prosjektleder i Statens vegvesen Odd-Magnar Nerland.

Les saken: Risa lavest på firefeltsvei

17 millioner skiller

Forskjellen på Risas lavest tilbud og tilbudet fra Kruse Smith og Bjelland AS er på rundt fem prosent eller 17,5 millioner kroner. Kontrakten går nå til Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS' tilbud på i overkant av 341 millioner kroner.

Dokumentasjonen som Risa og de to andre tilbyderne Vassbakk og Stol AS og Stangeland Maskin, manglet, er en såkalt forpliktelseserklæring.

I hver konkurranse må tilbyderne vise og legge ved dokumentasjon på at man er kvalifisert for den aktuelle jobben. Nå Statens vegvesen mottar et tilbud der tilbyder viser til en underleverandør for å bli kvalifisert, må etaten sjekke at denne underleverandøren har forpliktet seg til å utføre arbeidet. Da må hovedentreprenør legge ved en forpliktelseserklæring i tilbudet sitt, og i tre av de fire tilbudene på denne aktuelle jobben manglet det.

Hos Risa er man rimelig overrasket over avgjørelsen, og ledelsen i selskapet vil ha et møte denne uken for å gå gjennom saken. 

 

- Jeg vil ikke si noe om dette ennå før vi har hatt en runde internt her, sier andudssjef Gudmund Kvia hos Risa til AT.no.

 

Gjort oppmerksomme på reglene

- På tilbudskonferansen ble entreprenørene gjort oppmerksomme på at Statens vegvesen kom til å legge særlig vekt på regelverket om underentreprenørene, sier Nerland.

I forskrift om offentlige anskaffelserstår det slik:

«En leverandør kan for en særskilt kontrakt, der dette er hensiktsmessig, støtte seg på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske karakteren av forbindelsen mellom dem. I så fall skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene» ( § 17-8 (2) og 17-9 (2) )

Prosjektet heter Riksvei 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen, og innebærer blant annet utvidelse av riksveien mot flyplassen og et toplanskyss i Sømmevågen. Prosjektet skal etter planen være ferdig 15. ai 2017.