Kanskje blir det vogntog å se i kollektivfeltet i fremtiden. Her fra Skedsmokorset.
Kanskje blir det vogntog å se i kollektivfeltet i fremtiden. Her fra Skedsmokorset.

Vil slippe vogntog til i kollektivfelt

Om få år kan tungtransporten nyte godt av samme goder som elbiler gjør i dag.

Publisert Sist oppdatert

Transportøkonomisk Institutt (TØI) jobber med en prognose for fremtidig vekst i tungtransporten i Norge. Foreløpige anslag sier at trafikken vil øke med rundt 50 prosent i Akershus frem til 2030.

- Får vi en økning i tungtrafikken på 50 prosent de neste 15 årene, kommer vi ikke unna diskusjonen: Hvem skal prioriteres i veinettet? Jeg ser ikke bort fra at vi blir nødt til å gi nærings- og tungtrafikken forrang på en eller annen måte, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen til Romerikes Blad.

Avisen har tatt for seg situasjonen for Romerike, og der vil trolig veksten bli enda større enn i resten av Akershus, på grunn av mange etableringer av lager og logistikkvirksomheter i området.

- De siste års utbygging av lagre og godsterminaler langs E6 fra Berger og nordover fører til økt godstrafikk. Det dreier seg om flere lagre som skal forsyne hele Norge med varer, påpeker forskningsleder Inger Beate Hovi ved TØI.

Bogsrud hos Vegvesenet mener at veibyggingen ikke holder tritt med trafikkveksten.

- Det kommer ikke til å bli bygget veier på Romerike i takt med veksten, sier han, og ser for seg at tungtransporten kan få slippe til i kollektivfeltet en gang i fremtiden.

- I rushtidene trenger kollektivtransporten - og kanskje elbilene - all kapasitet disse feltene gir. Men kanskje kan næringstrafikk slippe til i nærmere definerte tidspunkter utenom rushtidene, sier Bogsrud, som mener dette kan være et politisk interessant tema om allerede fire til fem år.