I Sentral-Europa går det allerede trailer-tog.
I Sentral-Europa går det allerede trailer-tog.

Vil sende vogntog med tog om natta

Vogntog-tog fra Oslo til Trondheim nattetid er trafikksikkert og miljøvennlig, mener NLF.

Publisert Sist oppdatert

Det er lederen av Norges Lastebileier Forbund i Oslo og Akershus, Harry Nilsen, som kommer med forslaget.

- Det vil være et lite bidrag for bedre framkommelighet på veiene og økt trafikksikkerhet. Dessuten er det miljøvennlig - og perfekt med tanke på å holde pålagte hviletider, sier han til RB.no  http://www.rb.no/bil/article7733843.ece

Sprengt kapasitet

Ideen har han fra Italia og Østerrike, der sjåførene kjørte inn på toget i Østerrike, tog toget gjennom Alpene og våknet i Italia.

Noe av problemet med å gjennomføre noen slik i Norge er at kapasiteten på Dovrebanen er sprengt. Derfor mener han at Rørosbanen er et godt alternativ.

- Dette har aldri vært prøvd i Norge, men bør i hvert fall utredes. Det er ikke sikkert det ville ha kostet så mange millionene å ruste opp Rørosbanen til å tåle slik trafikk, sier han.

- Fullt mulig

Yngve Andreassen, markedssjef Gods i Jernbaneverket, er usikker på om vogntog-tog er et attraktivt konsept for togselskapene, men avviser ikke ideen.

- Rent kapasitetsmessig er det fullt mulig å sette opp et ekstra godstog mellom Oslo og Trondheim nattetid. Men om det er et attraktivt konsept for togselskapene, og hvilke tekniske løsninger som er best, er jeg usikker på, sier han til RB.no.

Kommersiell direktør Carl Fredrik Karlsen i Cargonet sier han ikke kjenner til noen utredning av en slik tjeneste i Norge.

- Det er alltid morsomt å tenke nytt og dette er i utgangspunktet en interessant tanke. Men samtidig er det nok en vei å gå, blant annet når det gjelder tekniske løsninger og sikkerheten i et slikt opplegg. Dessuten er jeg i tvil om det økonomiske aspektet, både for oss og for transportbedriftene, sier han.