Statens vegvesen og Sweco signerer kontrakten. Foran fra venstre: Prosjektleder Lars Bjørgård i Statens og prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco. Bak fra venstre: Ass. prosjektleder Vigdis Espnes Landheim og planprosjektleder John Haugen, begge Statens vegvesen. Oppdragsleder Jan Håvard Øverland, ass. oppdragsleder Gry Helle Prytz og Maria Forslund i Sweco Sverige, alle Sweco.
Statens vegvesen og Sweco signerer kontrakten. Foran fra venstre: Prosjektleder Lars Bjørgård i Statens og prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco. Bak fra venstre: Ass. prosjektleder Vigdis Espnes Landheim og planprosjektleder John Haugen, begge Statens vegvesen. Oppdragsleder Jan Håvard Øverland, ass. oppdragsleder Gry Helle Prytz og Maria Forslund i Sweco Sverige, alle Sweco.

Sweco skal regulere 35 km vei

Det var sju konsulentselskap som ville ha jobben.

Publisert Sist oppdatert

Konsulentselskapet Sweco Norge AS har fått oppdraget med å lage reguleringsplan på den 28 km lange strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene og den sju kilometer lange strekningen mellom Korporalsbrua og Støren i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner i Sør-Trøndelag. Kontrakten har en verdi på 16,3 mill. kroner.

- Dette er en stor jobb, som skal være ferdig høsten 2015. Det vil bli krevende når det gjelder fremdrift. Det er mange involverte både i Statens vegvesen og hos Sweco, og vi er avhengige av et godt samarbeid for å greie tidsfristen, sier assisterende prosjektleder Vigdis Espnes Landheim i Statens vegvesen.

Det skal planlegges for to- og trefelts vei med midtdeler. Målet er å ha kommunalt godkjente reguleringsplaner i løpet av våren 2016.

Sju tilbydere

Sju «godt kvalifiserte konsulenter» hadde levert tilbud på jobben. Til slutt var det Sweco som trakk det lengste strået.

- Vi har hatt dette prosjektet i kikkerten lenge, og har jobbet målrettet på tvers i organisasjonen for å levere et godt tilbud. Derfor er vi veldig glade for å ha fått oppdraget. Vi kommer til å bruke rådgivere fra både Norge og Sverige, sier prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco.

Starter med en gang

- Vi begynner planleggingsarbeidet umiddelbart. Geotekniske undersøkelser er det første som vil skje. Hovedjobben med å optimalisere veilinjen tar også til, det vil si å fastlegge den endelige veilinjen, sier Landheim.

Reguleringen av strekningen tar utgangspunkt i kommunedelplan for E6 Ulsberg-Berkåk-Løklia, vedtatt av kommunene Rennebu og Midtre Gauldal i november 2013. Nord for dette planområdet gjelder reguleringsplan for Løklia-Vindåsliene, vedtatt i 2001.

STILLING LEDIG: