Eivind Bøe, styreleder i Norsk Utleieforening, under åpningen av Utleiekonferansen 2011 på Gardermoen.
Eivind Bøe, styreleder i Norsk Utleieforening, under åpningen av Utleiekonferansen 2011 på Gardermoen.

Positivt klima for utleiebransjen

Utleiebransjen ble truffet hardere av finanskrisen enn kundene. Nå er bildet motsatt. Med oppgang hos entreprenører og andre som leier, vokser utleiebransjen enda sterkere. Stadig flere ønsker å leie utstyr fremfor å eie.

Publisert Sist oppdatert

Dette er essensen i flere av foredragene under Utleiekonferansen på Gardermoen tidlig i februar. Norsk Utleieforening har eksistert i seks år og like mange ganger har konferansen vært arrangert. Denne gangen hadde konferansen over 200 deltagere, og utstyrsleverandørene stilte også mannsterkt opp, rundt 40 i tallet. Vi snakket med flere av dem, og alle poengterte at utleieselskapene er en meget viktig kundegruppe.

Styreleder Eivind Bøe i Norsk Utleieforening åpnet konferansen med å fortelle at bransjen nå går lysere tider i møte. Ifjor økte investeringene i utleiemateriell med 10%, og det er ventet en økning på 13% i år. Fortsatt er dette et stykke unna en vekst på 20% som bransjen opplevde i de beste årene, men da var veksten til gjengjeld vel rask, særlig når man vet hvor bratt nedgangen senere ble.

Denne vurderingen ble supplert av statistikk og fakta fra økonomisjef Odd Arne Gansmo i Utleiecompagniet AS (UCO) i Bergen. Omsetningen hos 156 utleieselskap sank fra 5,5 milliarder kroner i 2008 til 4,5 milliarder i 2009. For inneværende år regner man med en økning i omsetningen på mellom 10 og 15%. Dette er basert på tall som viser at en stadig større andel av aktørene innen bygg- og anleggsbransjen foretrekker å leie fremfor å leie.

En av årsakene er at det fortsatt er vanskelig for enkelte å få finansiering. En annen årsak er at man ved å leie lettere kan holde utstyrsparken oppdatert, samtidig som man slipper arbeidet med å avhende brukt materiell.

Kompetanse

Slagordet under konferansen var "Kompetanse gir konkurransekraft". I innlegg fra både utleiere og aktører som leier ble det påpekt at dette er meget viktig. Samtidig ble det slått fast at kompetansen hos utleieselskapene er blitt betydelig høyere de senere årene. Mye av æren for dette tilfaller Norsk Utleieforening som kontinuerlig arbeider for å øke kunnskapen i medlemsbedriftene.

Utleieprisen 2011

John-Arne Tunes ble hedret med Utleieprisen 2011 for sin lange innsats i utleiebransjen. Han var ansatt i UCO i Bergen inntil han pensjonerte seg i april 2010. Juryen i Norsk Utleieforening ønsket å hedre ham som en "fremragende ambassadør for utleiebransjen". Han er blitt trukket frem som et forbilde for alle som jobber med service og vedlikehold.