Ny E6 langs Mjøsa åpnet - nesten

Disse hendene tilhører samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 13. desember åpnet han nye E6 langs Mjøsa. Eller nesten. Av knappe 22 km var det 18 km som ble åpnet.

Publisert Sist oppdatert

Resterende tre km åpnes først til sommeren. Uheldigvis er dette parsellen lengst i sør, slik at man fortsatt må smøre seg med tålmodighet for å kunne kjøre på firefelts helt fra Kolomoen i Stange til Oslo. Dette skyldes storkonkursen i Alpine Bau som forårsaket forsinkelser og en ekstrakostnad på en halv milliard kroner.

Det er en flott, sikker og rask vei som møte trafikantene. De nye 18 km vei har fartsgrense på 100 km/t, men når de resterende tre km åpnes, blir det 110 km/t på hele strekningen.

Det blir en dyr vei å kjøre på også. En ny bomstasjon åpnes 15. desember, og ytterligere en åpnes til sommeren. Prisen på passering av eksisterende bommer er også økt med ca. 30%. Til sommeren vil det koste 111 kroner for personbiler og det dobbelte for kjøretøy over 3,5 tonn å kjøre fra Gardermoen til Kolomoen.