Avtalen er signert. NCC Roads kjøper Grenland Massegjenvinning AS. Fra venstre: direktør for Steinmaterialer i NCC Roads, Frode Jørgensen, daglig leder i Grenland Massegjenvinning, Runar Stamland og salgssjef i NCC Roads Steinmaterialer, Øystein Nordtorp.
Avtalen er signert. NCC Roads kjøper Grenland Massegjenvinning AS. Fra venstre: direktør for Steinmaterialer i NCC Roads, Frode Jørgensen, daglig leder i Grenland Massegjenvinning, Runar Stamland og salgssjef i NCC Roads Steinmaterialer, Øystein Nordtorp.

NCC med oppkjøp

Videreutvikler satsing på masser i Norge.

Publisert Sist oppdatert

 

NCC har kjøpt Grenland Massegjenvinning i Skien. Det nye selskapet vil inngå i NCC Roads' satsing på NCC Recycling.

NCC har de siste årene etablert en rekke gjenvinningsterminaler for rene masser av blant annet asfalt, betong, jord og steinmaterialer rundt om i Sverige, Finland og Danmark. Materialene gjenvinnes til bygg- og anleggsmaterialer. Med etableringen i Skien, videreutvikler NCC også satsingen i Norge, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Med gjenvinning sparer vi samfunnet for energi og reduserer vår avhengighet av verdifulle naturressurser. Behovet for deponering av rene masser er også stort. Vi har derfor stor tro på at vi også i Norge vil lykkes med vår satsing, sier Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i NCC Roads i Norge.

Runar Stamland er daglig leder i Grenland Massegjenvinning, og fortsetter som en sentral person i selskapet.

- Vi er meget glade for at Runar Stamland har valgt å bli med videre på laget. Det bidrar til en god videre drift og utvikling av Grenland massegjenvinning, sier Jørgensen.