NCC bygger landemerke

Ved Dolmsundet på Hitra er det i ferd med å komme opp en søyle som er en av to hovedsøyler som skal holde Dolmsundbrua på fylkesvei 714 oppe.

Publisert Sist oppdatert
Entreprenøren NCC startet arbeidet i fjor høst. De har hatt mye jobb med forberedende arbeider og fyllinger for landkarene både på Dolmøya og Hitra.
 
Nå er de kommet godt i gang og hovedsøylen på Hitrasiden er snart ferdig. Den andre hovedsøylen skal stå i sjøen ca. 20 meter fra land på Dolmøya. Her er det sprengt ut for fundament og bygd en senkekasse på land, som skal senkes i fjorden. I tillegg til hovedsøylene bygges det to landfundamenter og ett landkar som fundament for brua.
 
Når den første hovedsøylen er klar, vil det bli montert to forskalingsvogner på den, en på hver side. Deretter støpes to stk. 5 meter lange seksjoner av brua, en til hver side av hovedsøylen, hver uke. Når den andre hovedsøylen er ferdig, blir forskalingsvognene flyttet hit, og resten av brua blir støpt, del for del.

Dyrere enn først antatt

Statens vegvesens siste prognose tilsier at brua vil koste 337,4 mill. kroner å bygge. Det er en økning på 23,5 mill. kroner siden prognosen i fjor da kontrakten ble lyst ut. Mye av årsakene til at den blir dyrere, er at det ble nødvendig med fjerning av mer masser enn man først trodde og dermed også behov for mye mer stein til fyllinger.
 
Mens noen prosjekter blir dyrere enn først antatt, så er det ikke uvanlig at prosjekter blir billigere. Ett av delprosjektene på fylkesvei 714 Lakseveien er Valslagstunnelen, Fenestunnelen og Brattstiåstunnelen. Opprinnelig kostnad for delprosjektet var 510 mill. kroner. Den siste tunnelen ble åpnet for trafikk i januar i år, og forventet innsparing er 25-30 mill. kroner.

Dolmsundbrua åpnes neste år

Dolmsundbrua blir 462 meter lang inkludert delen over landfundamentene, så selve hovedspennet over Dolmsundet blir 190 meter langt. Seilingshøyden under brua blir 32 meter. Den nye brua korter ned veien mellom Hitra og Frøya med ca. 6 km. Den gamle brua (Vettastraumen bru) som går lenger inn i sundet er enveiskjørt. Den nye brua får to kjørefelt, og gang- og sykkelbane på den ene siden. Brua skal være ferdig og åpnes for trafikk sommeren 2015.

STILLING LEDIG: