Løfter personer lovlig med hjullaster

Bulder Verksted, tidligere Mesta Verksted, produserer arbeidsplattformer til fjellsikring for montering på Volvo og Caterpillar hjullastere. Se video.

Publisert Sist oppdatert

Personer er blitt løftet med hjullastere omtrent like lenge som det har vært hjullastere. Men reglene er blitt strengere etter hvert som årene har gått og det har skjedd arbeidsulykker.

I 2005 skjerpet Arbeidstilsynet kravene til maskiner og utstyr som skulle brukes som arbeidsplattformet og løftekurv for personer. Da sto med ett fjellsikringsbransjen uten godkjent utstyr.

Mesta Verksted tok jobben

På denne tiden arbeidet Mesta Entreprenør og Mesta Drift mye med fjellsikring og annet arbeid der selskapet brukte personløftutstyr.

Mesta Verksted gikk derfor i gang med å konstruere og få godkjent nye arbeidsplattformer som kunne løftes med en hjullastere.

- Vi samarbeidet med Volvo. Vi produserte plattformene med tilhørende teknisk dokumentasjon. Volvo Construction Equipment (VCE) ga oss innsyn i maskinenes tekniske dokumentasjon og evaluerte endringer på maskinen med sine jurister og konstruksjonsavdelingen på fabrikken. Slik sikret vi i fellesskap at sammenstillingen samsvarte med alle krav i EUs maskindirektiv, sier teknisk sjef Hans Olav Løen i Bulder AS.

- Vi har senere også gjennomført den samme prosessen med Pon på Caterpillar.

Volvo L350F med M08 arbeidsplattform.
Volvo L350F med M08 arbeidsplattform.

Etter at Teknisk Kontrollorgan (utpekt av tilsynsmyndigheter i hvert EU-land, for markedskontroll av farlige maskiner i maskindirektivets vedlegg IV) har verifisert at produktet er i samsvar med EUs maskindirektiv, blir et typeprøvingssertifikat utstedt og produktet kan CE-merkes og omsettes i EU/EØS.

Løen opplyser til AT.no at selskapet Bulder/Mesta verksted har solgt ca. 60 slike arbeidsplattformer siden de skjerpede kravene trådte i kraft i 2005. Noen av dem er tatt bruk i Mesta og de øvrige er solgt av samarbeidspartnerne i EF-typeprøvingene, VCE og Pon Equipment.

I dag tilbyr fortsatt Bulder Verksted løsningene som er godkjent til bruk sammen med enkelte Volvo- og Cat-hjullastere. Alle er godkjent for fjellsikringsarbeid:

- Arbeidsplattform M06 er laget for Volvo L70, L90, L110.
- Arbeidsplattform M08 er laget for Volvo L330 og L350, og Caterpillar 988. Dette er den største plattformen.
- Arbeidsplattform M09 er laget for Volvo L220 og Cat 980.
- Arbeidsplattform M10 er laget for Volvo L150 og L180.
- Høydeadapter MV11HLB er laget for bruk sammen med M06 på Volvo L70, L90, L110 og L120. Den øker arbeidshøyden med 155 cm.

Volvo L150E med M10 arbeidsplattform.
Volvo L150E med M10 arbeidsplattform.

Sikkerhetstiltak

For å gjøre det sikkert for dem som står på plattformen, er hjullasterens hydraulikksystem tilpasset bruken:

Tiltfunksjonen er blokkert, heve- og senkehastigheten er begrenset og sidetippen på skuffa er koblet ut. I tillegg er arbeidsplattformen utstyrt med en nødstopp som stopper hjullasteren og aktiverer bremsene. Det er også utstyr til å fire seg ned fra plattformen med tau i en nødsituasjon (se videoen).

Det er krav om godkjent FOPS (Falling-Object Protective Structures)-tak ved fjellsikring. Plattformene fra Bulder er utstyrt med slike tak som kan tas av ved arbeid i sikrede områder.