Lemminkäinen sier opp ansatte

Lemminkäinen Norge legger ned fem avdelinger.

Publisert Sist oppdatert

 

Lemminkäinen Norge har på bakgrunn av konsernets utfordrende første halvår i 2013 besluttet å gjennomføre tiltak for å redusere selskapets kostnader og overkapasitet i enkelte områder. Tiltakene innebærer nedleggelse av fem avdelinger.

Selskapet har over lengre tid arbeidet med grundige analyser og vurderinger av drift, organisering og kapasitetsutnyttelse. Prosessen har ledet til en beslutning om å legge ned fem avdelinger. Nedleggelsene og effektiviseringstiltakene innebærer at totalt 50 medarbeidere ikke lenger vil ha en jobb i selskapet.

- Dette er en beslutning vi i ledelsen gjerne skulle vært foruten. Det er dyktige medarbeidere og gode kolleger som vi nå ikke kan ta med videre i selskapet. Vår oppgave er nå å ta vare på medarbeiderne som blir berørt av denne beslutningen, og så langt det er mulig gi bistand og støtte til å skaffe nytt arbeid, sier Timo Vikström, fungerende adm. direktør i Lemminkäinen Norge.

Avdelingene som legges ned omfatter Vestre Dale Pukk, Mobil Pukk Sør, Verdal Asfalt, Helgeland/Trøndelag Pukk samt ett av selskapets mobile asfaltverk. I tillegg stenges avdeling Bjarkøy pukk. Lemminkäinen Norge vil også gjennomføre effektiviseringstiltak i stab og støttefunksjoner.

- Det er ingen tvil om at første halvår i 2013 ble utfordrende for oss, både i Norge og i konsernet som helhet. Årsaken er blant annet en overkapasitet knyttet til pukk og grus i enkelte områder, i kombinasjon med årets sene sesongstart. Det ville være uansvarlig av oss å ikke ta grep, når situasjonen er som den er, sier Vikström.

Endringene som nå er besluttet er fattet i tett dialog med tillitsvalgte.

-  Vi har snudd på alle steiner, inkludert sett på hvordan vi benytter oss av markedsmulighetene i regionene og avdelingene, og hvordan vi posisjonerer oss mot oppdrag i markedene vi er tilstede i. De endringene vi nå har besluttet vil gjøre det mulig å sikre arbeidsplasser i fremtiden, gjennom lønnsom drift, markedsledende produkter og en strategisk riktig organisering av selskapet, sier Vikström.