Prosjektleder Tor Geir Espedal (til venstre) og adm. direktør Gunnar Buvik i VTT Maritime AS undertegnet kontrakten om kjerneboring.
Prosjektleder Tor Geir Espedal (til venstre) og adm. direktør Gunnar Buvik i VTT Maritime AS undertegnet kontrakten om kjerneboring.

Kartlegger veiprosjekt til 13,4 milliarder

På oppdrag for Statens vegvesen skal VTT Maritime AS kartlegge grunnforholdene i havet mellom Kvitsøy og Bokn.

Publisert Sist oppdatert

Til sommeren starter selskapet retningsstyrt kjerneboring fra skip for Rogfast-prosjektet. Kontrakten er verdt 65 mill. kroner. VTT Maritime skal bore tre hull på til sammen ca. 1000 meter.

- I et prosjekt til 13,4 milliarder kroner må vi ha kontroll på hva vi møter i dypet. VVT Maritime henter opp kjerner fra det dypeste punktet i den planlagte tunneltraseen mellom Kvitsøy og Bokn. Vi trenger å verifisere hva slags bergarter tunnelen skal gå gjennom og hva de svake sonene inneholder. Det er fornuftig å bruke penger for å få mer kunnskap i den fasen vi er i nå, sier prosjektleder for Rogfast i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.

VTT Maritime skal bruke flere uker i sommer på jobben med å ta prøver i grunnen.