Regionveisjef Helge Eidsnes (t.v.) og Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad med nysignert kontrakt.
Regionveisjef Helge Eidsnes (t.v.) og Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad med nysignert kontrakt.

Bertelsen & Garpestad skrev kontrakt

Avtalen med Statens vegvesen går blant annet ut på å bygge ca. 5,2 km fylkesvei.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 10. november signerte Statens vegvesen og Bertelsen & Garpestad kontrakt om bygging av delprosjektet fylkesvei 541 Hestaneset-Tjong i Bømlo-pakken i Hordaland.

Hestaneset-Tjong er delprosjekt 11 på denne illustrasjonen av Bømlo-pakken fra Statens vegvesen.
Hestaneset-Tjong er delprosjekt 11 på denne illustrasjonen av Bømlo-pakken fra Statens vegvesen.

Kontraktsummen er i underkant av 86,5 mill. kroner. 

Fylkesvei 541 Hestaneset-Tjong gjelder hovedsakelig bygging av ca. 5,2 km vei med 7,5 meter asfaltert bredde. Over halvparten går i «jomfruelig» terreng, mens resten følger eksisterende vei.

Det skal også bygges ei 48 meter lang betongbru og en dam med avløpsrør. Bømlo Vatn og Avløpsselskap og Finnås Kraftlag er samarbeidspartnere i byggeperioden.