AF Gruppen kjøper fjellsikringsselskap

AF Gruppen har gjennom sitt datterselskap VSP Holding AS inngått avtale med eierne av Fjerby AS om å overta 100 prosent av aksjene i selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Fjerby AS ble stiftet i 1979 og er ifølge seg selv «Norges eldste spesialfirma innen fjellsikring». Selskapet leverer og monterer også blant annet rasgjerder, snøgjerder og steinsprangnett. Selskapet opererer i hele landet både som materialleverandør og som utførende entreprenør.

Kjøpet omfatter også overtagelse av 50 prosent av aksjene i DS Entreprenør AS som også tilbyr fjellsikringstjenester. Fjerby AS og DS Entreprenør AS omsatte for henholdsvis 65 og 34 mill. kroner i 2013.