Ved krevende norske forhold er ikke nødvendigvis dekk merket M+S nok til å ha godt grep.
Ved krevende norske forhold er ikke nødvendigvis dekk merket M+S nok til å ha godt grep.

- Nye dekkregler er ikke nok

Fra januar 2015 endres vinterdekkreglene for tunge kjøretøy. - Dessverre er ikke de nye reglene klare nok til at det blir slutt på trafikkfarlige vogntog langs norske vinterveier, mener Torleiv Haukenes i Dekkmann. 

Publisert Sist oppdatert

I fjor innførte myndighetene krav om vinterdekk på tunge kjøretøy for å bedre trafikksikkerheten på veiene. Fra 1. januar 2015 skjerpes reglene ytterligere:  

 - Nå blir det påbudt med vinterdekk på alle aksler, inkludert løfteaksler. Påbudet gjelder for bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg, forteller Torleiv Haukenes, produktsjef i Dekkmann.   

Gir rom for usikkerhet 

Han understreker at det likevel er svakheter i det nye regelverket, og påpeker at det slett ikke betyr at det blir slutt på trafikkfarlige vogntog på norsk vinterføre.  

- For mange er et vinterdekk synonymt med at dekket er merket M+S. Leser man de nye reglene grundig er ikke dette tilstrekkelig. Her står det nemlig: "Vinterdekk kan være enten piggdekk eller såkalte friksjonsdekk uten pigger. De skal være spesielt merket med M+S, MS, M&S, M-S, «mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake», og være særskilt fremstilt for vinterkjøring." Det er dette «og»-et som skaper usikkerhet, sier Haukenes.  

Les også: Hva er et vinterdekk?

Enkelte M+S dekk er eksempelvis fremstilt for ren anleggskjøring hvor motstandsdyktighet mot kutt og skjærskader er satt i høysetet, med andre ord; hard gummi.  

- Det grove mønsteret i slike dekk skal gi grep i søle og leire, og er ikke laget for grep på snø og is, selv om dekket er merket M+S, forklarer han.  

A&T har skrevet om problemstillingen tidligere: Betyr dekkmerking trygghet?

I tillegg er det slik at alle drivdekk til lastebil og buss er merket med M+S, uansett om de er fremstilt for vinterkjøring eller ikke. 

- STRO (Scandinavian Tire & Rim Organization) har riktig nok laget en liste over hva som er vinterdekk, basert på produsentenes/importørenes informasjon. Dessverre er det slik at disse listene inneholder så godt som alt som er M+S merket, ikke bare dekk som er "særskilt fremstilt for vinterføre", slik de nye reglene egentlig forlanger, forklarer Haukenes. 

Merkingen M+S og «3 peak mountain snowflake» garanterer ikke nødvendigvis et godt vinterdekk.
Merkingen M+S og «3 peak mountain snowflake» garanterer ikke nødvendigvis et godt vinterdekk.

Farlig sleng 

Påbudet gjelder fram til og med 31. mars. For kommende vintersesonger vil det gjelde i tidsrommet 15.11. - 31.3. Men, det er viktig å merke seg at kjøretøy må ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende utenfor dette tidsrommet, dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep i forholdet til føret. 

- Viktigheten av gode dekk på tunge kjøretøy er åpenbar. At man nå også har innført krav om vinterdekk på alle aksler vil hjelpe på veisikkerheten. Særlig er kravet om vinterdekk på tilhengere viktig. Tilhengerne på et vogntog står for rundt halvparten av lasten. I tillegg står tilhengeren for mye av bremsekraften. Sideveis grep er også et viktig element da sleng på hengere står for en stor del av ulykkene på norske veier, sier Haukenes. 

Må la kjøretøyet stå 

Fortsatt er det noen dekkdimensjoner hvor det enten ikke produseres vinterdekk, eller tilgangen i markedet er for dårlig. Her har myndighetene valgt å lage en overgangsordning, men unntaket gjelder kun fram til 31.3.2015. For kommende vintersesonger kan man ikke påregne slikt unntak. 

- Selv om man er omfattet av overgangsordningen skal man ikke bruke kjøretøyet uten at det er tilstrekkelig sikret i forhold til føret. Det betyr at man enten må la kjøretøyet stå når det er vinterføre, eller utstyre det med kjetting.  

Dersom man har en sjelden dimensjon som hverken finnes som vinterdekk eller omfattes av overgangsordningen kan man søke Vegdirektoratet om særskilt dispensasjon i hvert enkelt tilfelle. 

Rush før nyttår 

Mange eiere av biler med løftbar boggi trenger å sko opp disse. Dekkbransjen venter derfor nå et lite rush før nyttår.  

- Mange som monterte vinterdekkene forholdsvis tidlig kan ha slitt mye dekk på våte og bare veier i høst. Snø- og isføre har jo glimret med sitt fravær de fleste steder denne høsten. Da kan det være en god idé å sette på nye framhjul og bruke de gamle som ble montert i høst bak på boggien. Alternativt kan biler med tvillingboggi med fordel sette på nye drivhjul og sette de gamle på boggien, råder Haukenes.  

(Pressenytt) 

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Dekkmann.