KRAFTINNSATS: I tiden frem til 2025 vil den totale investeringen i stømnettet gi en økt sysselsetting på 30.000 årsverk. 30% skjer regionalt og lokalt.

Strømnettutbygging gir lokale ringvirkninger

Den storstilte utbyggingen av sentralnettet som Statnett er i gang med, skaper mange arbeidsplasser lokalt der det bygges.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Byggingen av ny kraftledning mellom Ofoten i Nordland og Balsfjord i Troms ble nylig ferdigstilt. Prosjektet alene har gitt økt verdiskaping tilsvarende 1120 årsverk. Rundt en tredjedel av disse har havnet hos lokale og regionale bedrifter. Det viser en rapport fra Statnett.

Lokale bedrifter konkurransedyktige

– Statnett skal bygge effektivt, smart og sikkert, og vi er glade for at lokale bedrifter er konkurransedyktige og at våre byggeprosjekter gir verdiskaping lokalt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Den storstilte byggingen av kraftsystemet over hele Norge vil pågå i noen år til.

- Den totale investeringen vi skal gjøre i strømnettet fram mot 2025, vil gi en økt sysselsetting på rundt 30.000 årsverk samlet sett over hele landet. Omtrent 10.000 årsverk vil skapes lokalt der byggingen pågår, sier Vardheim.

RINGVIRKNINGER: En bedrift som har merket ringvirkningene etter strømutbyggingen lokalt, er Bjerkvik Hotel utenfor Narvik.

Økt aktivitet i kommunene

Konsulentselskapet Thema har tidligere gjort tilsvarende analyser av to andre Statnett-prosjekter; Ørskog-Sogndal på Vestlandet og Skåreheia-Holen på Sørlandet. Til sammen har disse tre prosjektene gitt over 4000 årsverk lokalt, regionalt og nasjonalt i byggeperioden.

– Vår erfaring er at det blir økt økonomisk aktivitet i kommunene som berøres av våre utbygginger, og omtrent 30 prosent av den økte sysselsettingen skjer lokalt og regionalt, sier Vardheim i Statnett.

Indirekte ringvirkninger

Innkjøp av varer og tjenester er direkte ringvirkninger som er enkle å måle. Men byggeaktiviteten gir også økt sysselsetting i distriktene mer indirekte, ved at det blir økt behov for eksempelvis mat, klær og hotellovernattinger.

En lokal bedrift som har merket Statnetts nærvær, er Bjerkvik Hotell utenfor Narvik.

– For oss har det betydd økt belegg gjennom en lang periode, et tryggere driftsgrunnlag og større behov for bemanning, sier daglig leder Ole-Tom Martinussen ved Bjerkvik Hotell.

Dette er ringvirkninger som ikke er tallfestet, men som er av stor betydning lokalt.

Den største gevinsten ligger derimot i sikrere strømforsyning når ny kraftledning er satt i drift.

- Et sterkere nett vil kunne åpne for nye industrielle muligheter, sier Vardheim.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS