Torsdag 14. desember signerte Statens vegvesen kontrakt med Letnes Entreprenør AS om bygging av 5,7 km ny fv. 720. Foran f.v: Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen og daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes. Bak f.v: Byggeleder i Statens vegvesen Mari Sagbakken og anleggsleder i Letnes Entreprenør AS, Thomas Fjelldalselv.

Signerte kontrakt på fylkesveibygging

Torsdag 14. desember signerte Statens vegvesen kontrakt med Letnes Entreprenør AS om bygging av 5,7 km ny fylkesvei 720 Strømnes-Malm, på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Kontrakten er signert og bygging starter på nyåret. Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet og til å samarbeide med Letnes Entreprenør AS, sier byggeleder Mari Sagbakken.

Kontraktsummen er 89.998.352 kroner.

Fv. 720 langs eksisterende vei

Bygging av ny fylkesvei 17 i prosjektet for øvrig skjer i jomfruelig terreng, mens byggingen av ny fylkesvei 720 for det meste skjer langs eksisterende vei.

Den nye veien skal gå fra Malm sentrum og til Strømnes, der det blir et kryss med ny fylkesvei 17. Det betyr at naboer og trafikanter vil merke anleggsvirksomheten mer.

- I perioder vil det være nødvendig å stenge veien for trafikk, for eksempel i forbindelse med sprengningsarbeid. Vi kommer til å informere godt om dette, sier Sagbakken.

Elementer i kontrakten

Ny fylkesvei 720 fører til at reisetiden mellom Malm og Steinkjer reduseres med ti minutter.

Her er noen av elementene som inngår i kontrakten:

  • Bygging av 5,7 km ny vei som er 7,5 meter bred
  • Elektrotekniske anlegg
  • Drenering
  • Rekkverk
  • Skilt
  • Veilys
  • Asfalt og veioppmerking
Powered by Labrador CMS