Adm. direktør i NLF, Geir A. Mo har, med en samlet bransje i ryggen og politikere som så problemet, fått avverget diettskatt for langtransportsjåfører.
Adm. direktør i NLF, Geir A. Mo har, med en samlet bransje i ryggen og politikere som så problemet, fått avverget diettskatt for langtransportsjåfører.

Diettskatt sløyfes

Ordningen med skattefri diett for langtransportsjåfører skal opprettholdes også for 2018.

Publisert Sist oppdatert

Det som defineres som «et arbeidsuhell» i budsjettforliket kunne fått alvorlige konsekvenser for norsk transportnæring.

- NLF er på vegne av en hel næring svært godt fornøyde med at vi fikk gjennomslag i denne saken. For den enkelte sjåfør ville konsekvensene blitt alvorlige om forslaget om skattlegging av diettgodtgjørelse etter statens satser hadde blitt stående. Sjåfører med tarifflønn, eller med diett etter allmengjorte vilkår, kunne tapt opp mot 30000 kroner i året, sier direktør Geir A. Mo i NLF. For næringen som sådan ville forslaget medført svekket konkurranseevne og et vanskelig lønnsoppgjør neste år, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Mange telefoner

Reverseringen av forslaget kom i stand etter mange telefoner til sentrale politikere i de borgerlige partiene i månedsskiftet november/desember.

Når budsjettavtalen ble kjent hadde bransjen svært liten tid til å finne en løsning. Med fem dager til vedtak, var det ikke tid til verken brev, underskriftsaksjoner eller trussel om aksjoner, slik enkelte tok til orde for i høylytte uttalelser.

- Vi måtte snakke med folk, noe vi gjorde. Vi hadde en svært god dialog med parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, som veldig raskt forstod rekkevidden av budsjettforliket og hvilke konsekvenser det ville fått for næringen, sier Mo.

- Limi tok saken og fulgte den opp med departementet som igjen forankret løsningen hos skattedirektoratet. De andre forlikspartene aksepterte tolkningen – og dermed var vi i mål rundt lunchtider fredag (1. desember).

NLF mener næringen er Limi en stor takk skyldig for hans direkte arbeid med å få til en løsning.

- Både sjåfører og arbeidsgivere kan nå gå det kommende året og lønnsoppgjøret i møte med litt lavere skuldre enn vi ellers måtte ha gjort, sier Mo.

Samlet bransje

Det er mange som har bidratt til å sette søkelys på de negative konsekvensene av en evt. skatt på diett, ikke minst NLFs egen Lars Utne som driver Utne Transport sammen med sin bror.

Han stilte seg umiddelbart solidarisk med sjåførene og satte søkelys på de uheldige konsekvensene forslaget kunne fått. Dette, sammen med engasjement fra sjåfør Roar Hansen i Royal-Thermo AS – satte søkelys på saken.

- Både NHO Transport og NHO Logistikk og Transport har gitt NLF full støtte i vårt arbeid med å reversere budsjettforliket samtidig som de har stått klare til videre arbeid. Når blir ikke det nødvendig, men det er gledelig å få så tydelig støtte, avslutter Mo.