Slik blir HyCover-enheten stående ute på siden mens containeren kjøres over fra lastebilen til tilhengeren.
Slik blir HyCover-enheten stående ute på siden mens containeren kjøres over fra lastebilen til tilhengeren.

Vil forhindre ulykker

SVELVIK (AT.no): Det er seks år siden Trygve Løvås begynte å tenke på å få utstyr på sine krokbiler som sikret containerne på toppen uten at de ansatte måtte klatre på den eller opp. Nå er han den første som får sikringssystemet HyCover også på krokhenger med tipp.

Publisert Sist oppdatert

Det var etter at en av de ansatte hadde en fallulykke fra en container for to og et halvt år siden han bestemte seg. Fra da skulle alle nye biler kjøpes med automatisk sikring.

Produktet HyCover har vært på markedet i ti år. Det er det svenske firmaet Ängsgården System AB som produserer og leverer systemet. Mange av dem som har vært levert i Norge, er blitt montert hos krokleverandører i Sverige.

På krokbilene monteres tårnet som rullen med duk sitter på, mellom hytta på bilen og påbygget. I Sverige brukes det også på krokhengere uten tipp. Dermed står tårnet med dukrullen i bakkant på tilhengeren.

Norsk tipp

I Norge har de aller fleste tilhengerne for krokkasser tipp. Dermed kan ikke den svenske plasseringen brukes i Norge. Ved å sette tårnet i forkant på tilhengeren vil det være i veien ved skifting av containere.

Både Christian Riise fra Maur (til venstre), Trygve Løvås og Peter Selander fra produsenten Ängsgården, var fornøyde med resultatet.
Både Christian Riise fra Maur (til venstre), Trygve Løvås og Peter Selander fra produsenten Ängsgården, var fornøyde med resultatet.

Dermed måtte Maur Bilpåbygg, som har solgt to nye slepehengere for krokkasser til Kongsberg Containertransport, sammen med Ängsgården legge hodene i bløt Nå har de sammen levert en ny løsning hvor tårnet og innfestingen til HyCover-enheten kan kjøres ut til siden og vris så den ikke er i veien når tilhengeren skal lastes med ny container.

Ängsgården System har laget en skinne som sitter sveiset i forkant av planet. På den sitter det to luftdrevene sylindere - en for å skyve hele tårnet ut til siden, og en for å vri det 90 grader fremover så det står langs siden på tilhengeren. Dermed blir det en halvmeters glippe mellom HyCoveret og containeren når den løftes over fra bil til tilhenger.

Selve operasjonen å flytte ut tårnet, tar 25 sekunder hver vei. Siden systemet går på luft, trengs ikke bilen være tilkoblet for å bruke systemet. Det holder at det er luft på tankene på tilhengeren.

Ser lovende ut

Trygve Løvås mener denne løsningen ser lovende ut. Han har byttet to av krokbilene det siste året. Begge har fått HyCover, og nå får begge tilhengerne det samme utstyret. Etter hvert som de fem andre bilene og tilhengerne skal byttes, skal det bli likt på alle.

Bilene til Kongsberg Containertransport, som er et heleid datterselskap av Kongsberg Entreprenør, går i kjøring for Norsk Gjenvinning. De har et absolutt krav om å kjøre med nett over containerne. Men det er forbundet med stor fare å bevege seg opp og ned på disse. Det er høyt å falle ned. Nå er den risikoen borte på to av bilene til Kongsberg Containertransport.

Sjekket lenge

- Vi begynte å se på slike løsninger allerede for fem-seks år siden. Den gangen var det for tidlig. Men jeg er blitt sikrere og sikrere på at vi måtte få en sånn løsning. Helt sikker ble jeg etter fallulykken for 2,5 år siden, sier Trygve Løvås.

For han er investeringen egentlig et rent HMS-tiltak. Av og på med sikringsnett er en farlig operasjon for de ansatte, mener Løvås.

I Sverige er HyCover også mye brukt på tilhengere med doble containere. Da står tårnet med rullene med to duker på midten av tilhengeren. Det fungerer godt når det ikke er tipp, og de lastes en fra hver side.

- Vi bygger HyCover i moduler. Vi lager all innfesting selv og monterer det ferdig i Sverige. Så langt har Sverige vært det største markedet for oss, og vi har levert 100 enheter så langt i år, sier Peter Selsander i Ängsgården.

For å ta på kapellet, kjøres et tårn opp 4,9 meter fra chassiset. Derfra dras duken ut, enten med muskelkraft eller med en elektrisk motor, og spennes ned langs sidene på containeren. Hovedduken er litt smalere enn selve kassen, men det er sidevinger som faller ned langs containersidene. Total lengde er 9,5 meter

Materialet i duken er ekstremt sterkt. A&Ts mann fikk teste bruddstyrken i stoffet. Etter å ha skåret en 15 cm. lang flenge tok han og Selander tak i hver sin side av flengen og dro alt hva 200 kilo mann orker hver sin vei. Og flengen ble ikke større.

Satsning

Maur Bilpåbygg har jobbet lenge for å få til denne løsningen på krokhengere. De vil i tiden fremover satse stort på nettopp tilhengere for krokkasser. Fokuset på HMS og sikkerhet langs veien gjør at de har stor tro på HyCover også til tilhengere.

De leverer også AJK krokerløftere for montering på lastebil.

HyCover er brukt mye på liftdumpere. Siden rullen med duk er en egen del, kan den også monteres på andre typer lastebiler som tippbiler og andre volumtransporter. Ca. 18 timer regnes som monteringstid på en krokbil. I tillegg kommer fem timer med forbedrende montering.