- Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene og kontrollregne. Deretter skal eventuelle klager behandles før vi har en innstilling klar. Vi er godt fornøyd med antallet tilbud vi har fått inn, sier byggeleder Marius Fidje Hope i Statens vegvesen.

Disse leverte tilbud:

 • Aktiv Veidrift AS, 68.478.025,00 kroner
 • Arne Olav Lund AS, 67.733.418,00 kroner
 • Carl C Fon AS, 64.079.573,50 kroner
 • Hagen Maskin AS, 68.938.009,03 kroner
 • Isachsen Anlegg AS, 66.844.780,50 kroner
 • Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS, 62.072.465,00 kroner
 • Oskar og Tormod Wike AS, 68.221.547,00 kroner

Anleggsstart våren 2018

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune, er Statens vegvesen byggherre for prosjektet. Hensikten med prosjektet er å få en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Asker sentrum til Røyken grense.

Det har pågått noe forberedende arbeider allerede, men selve anleggsarbeidet starter våren 2018.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

 • bygge 1130 meter gang- og sykkelvei
 • avkjørselssanering
 • støyskjermingstiltak
 • mindre tilpassinger av dagens vei
 • tilrettelegging for kollektivtrafikk

Fylkeskommunen har ansvaret

Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.