Holmen skole: HMS-leder Hugo Bergli, adm. dir. i Undervisningsbygg Rigmor Hansen, SHA-rådgiver Bård Dybsjord, prosjektleder for BetonmastHæhre Stig Rømo og prosjektleder i Undervisningsbygg Kristian Dølvik. Foto: Undervisningsbygg Oslo KF
Holmen skole: HMS-leder Hugo Bergli, adm. dir. i Undervisningsbygg Rigmor Hansen, SHA-rådgiver Bård Dybsjord, prosjektleder for BetonmastHæhre Stig Rømo og prosjektleder i Undervisningsbygg Kristian Dølvik. Foto: Undervisningsbygg Oslo KF

Historisk lav H-verdi for Undervisningsbygg

Publisert

De siste 12 månedene har Undervisningsbygg kun hatt én skade med fravær på sine byggeplasser. Det har resultert i en rekordlav H-verdi på kun 1,8.

Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen, var til stede på Holmen skole onsdag 31. januar for å snakke om de lave skadetallene. Hun påpeker at det er et samfunnsansvar å påvirke andre i bransjen i riktig retning.

- Vi har jobbet systematisk i mange år for å få bedre og bedre H-verdi. Vi er en del av noe større enn oss selv, sier hun.

Med seg fra Undervisningsbygg, hadde hun også SHA-rådgiver Bård Dybsjord og prosjektleder Kristian Dølvik. HMS-leder Hugo Bergli og prosjektleder Stig Rømo i BetonmastHæhre var også til stede under besøket – og de skrøt av rutinene til Undervisningsbygg.

- Vi har bygget skoler siden 2012 og opplever en stadig sterkere bevisstgjøring på sikkerhet på byggeplass. Når byggherren går foran og stiller krav, slik som Undervisningsbygg, får man et helt annet fokus i prosjektene, sier Rømo.

Viktige verdier og holdninger

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) er høyeste prioritet for alle vedlikeholds- og byggeprosjekter i Undervisningsbygg.

- Det aller viktigste er det som gjøres hver eneste dag i prosjektet, når det gjelder det å ha gode rutiner og holdninger for å ivareta sikkerheten på byggeplassen, sier Rigmor Hansen.

234 dager

Under møtet ble Undervisningsbyggs verdier - profesjonell, nytenkende, modig og redelig – også diskutert. Stig Rømo fortalte at han kjenner igjen verdiene til Undervisningsbygg i prosjektene han har jobbet med.

- Vi er prisgitt leverandørene, skryter Bård Dybsjord tilbake.

1. februar var det 234 dager siden forrige skade med fravær. Målet er selvfølgelig 365.

- Noen forventer at du kommer trygt hjem. Det samme gjør vi, sier Bård Dybsjord.

Holmen skole

Det er ikke lenge til Holmen skole står helt ferdig.

Entreprenøren BetonmastHæhre ligger godt foran skjema, og bygget skal overleveres i slutten av april.

Skolen, som ligger i bydel Vestre Aker, har plass til 630 elever og tas i bruk høsten 2018.