I desember 2017 lyste Statens vegvesen på vegne av Akershus fylkeskommune ut en konkurranse på bygging av ny Frogner bru.

Følgende fem entreprenører har levert tilbud på konkurransen:

 • Peab Anlegg AS, 69.165.219 kroner.
 • HAB Construction AS, 76.764.776 kroner.
 • Implenia Norge AS, 64.099.568 kroner.
 • NCC Norge AS, 67.408.117 kroner.
 • Contexo, 77.588.776,50 kroner.

Statens vegvesen skal i tiden som kommer kontrollregne prisene som er oppgitt og gjennomgå annen dokumentasjon i tilbudene.

Kontrakt med valgt entreprenør vil bli undertegnet etter denne gjennomgangen, tildeling og en ti-dagers klagefrist. Det er ventet at byggearbeidene kan starte i løpet av første halvår 2018. Byggearbeidene skal være ferdige i august 2020.

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

 • Prosjektere og bygge en ny bru for fylkesvei 260 Trondheimsvegen som tilpasses fylkesveien på hver side av brua.
 • Prosjektere og bygge en ny bru for myke trafikanter slik som gående og syklende som tilpasses gang- og sykkelveien på hver side av brua.
 • Rive eksisterende bru.
 • Rive eksisterende trafikkrabatt i fylkesvei 260 samt bygge ny trafikkrabatt som er tilpasset ny kryssløsning mellom fylkesvei 260 og Hexebergveien.
 • Bygge midlertidig snuplass før kjørebru stenges for trafikk.
 • Sette opp veilys, nye skilt og tilhørende grøntanlegg.
 • Prosjektere og bygge overvannssystem og drenering.
Frogner bru, fv. 260 Trondheimsveien. Foto: Statens vegvesen
Frogner bru, fv. 260 Trondheimsveien. Foto: Statens vegvesen