Slik blir den nye ferjekaia.
Slik blir den nye ferjekaia.

Fem vil bygge ferjekai

Ett tilbud utmerker seg.

Publisert

Statens vegvesen har mottatt fem tilbud for bygging av ny ferjekai i Volda.

Entreprenører som har levert tilbud:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva

A. Våge AS

86 615 911,00

HAK Entreprenør AS

93 247 070,00

K. A. Aurstad AS

83 140 317,84

K. Nordang AS

70 784 920,00

Secora AS

92 847 878,00

 - Nå skal vi evaluere tilbudene og regner med å inngå kontrakt innen midten av april, sier prosjektleder Olav Megrund.

Dagens ferjekai er i dårlig stand og må erstattes med ei ny. Fra 1. januar 2020 skal det settes inn elektrisk ferje på forbindelsen.

Kontrakten innebærer bygging av ny og større ferjekai, med mulighet til liggekai på utsiden av kaia. Den nye ferjekaia får en lengde på 108 meter og skal bygges ca. fem meter fra landkaret på den gamle kaia.

Det skal også bygges ny gang- og sykkelvei langs sjøen der kaia går i dag. I tillegg skal det bygges nytt venterom med toalett, og det skal opparbeides nytt grøntareal bak den gamle kaia. Det skal også gjøres arbeid mot E39 Sjøgata for å hindre undergraving av veien.

Rederiet som skal drifte forbindelsen, har ansvar for å bygge infrastruktur for lading og fortøying til den elektriske ferja.