Foto NRC Group
Foto NRC Group

NRC skal spunte for Yara

Tildelt grunnarbeider for å rehabilitere anlegg etter erosjon og utvasking.

Publisert

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Yara for grunnarbeid i forbindelse med rehabilitering av Hovedkaia på Herøya kaianlegg i Porsgrunn.

Kontrakten har en verdi på 38 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups norske datterselskap.

- Vi er både glade og stolte over at Yara, som en svært profesjonell og krevende kunde, har valgt oss til å gjennomføre dette oppdraget. Det har i mange år vært problemer med erosjon og utvasking under Hovedkaia på Herøya, og vi i NRC Group skal nå bruke vår kompetanse for å redusere faren for overbelastning på dette kaianlegget i Porsgrunn, sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

- NRC Groups datterselskap har spesialistkompetanse innen dette faget og har utført mange lignende oppdrag tidligere, fortsetter Nilsen.

For å sikre bakenforliggende konstruksjoner og forhindre utrasing, skal det bygges en ny spuntvegg på ca. 175 meter langs kaifronten. I tillegg skal det støpes ny kaifront og lages åpninger i dagens kaidekke for oppfylling bak spunten.

Arbeidet påbegynnes i februar 2018 og prosjektet ventes ferdigstilt i februar 2019.