Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Risa avvist fra stort prosjekt

Fire tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om entreprisen på E39 fra Mandal øst til Mandal by. Risa AS ble avvist.

Publisert

Strekningen Mandal øst – Mandal by består av seks km firefelts motorvei (E39), samt sju km tofelts adkomstvei til Mandal by. Veien er planlagt ferdig første halvår 2022.

Fire sammenslutninger er kvalifisert av Nye Veier AS til å komme med tilbud. Disse er:

  • AF Gruppen Norge AS, med Norconsult som underleverandør.
  • Betonmasthæhre Anlegg AS med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.
  • Joint venture bestående av Itinera SPA og FCC Construcciónes S.A. med Aecom Inosca S.L.U. og Aecom Ltd som underleverandører.
  • Veidekke Entreprenør AS med Veidekke ASA og Cowi som underleverandør.

Risa AS, med en rekke underleverandører, søkte om å bli kvalifisert, men tilfredsstilte ikke alle skal-kravene Nye Veier stiller til selskaper som skal konkurrere om entreprisekontrakter.

Anskaffelsesprotokollen for kvalifiseringen kan du se her:  Signert Protokoll Mandal øst Mandal By