Gjør energiutfordring til god investering

Ny eiermodell skal gi bedre drift og lønnsomhet ved etablering av energisentraler.

Publisert

På boligprosjektet Myrvoll Stasjon i Oppegård (Akershus) leveres varme fra et selskap som eies både av utbygger og energileverandør.

Her er en større boligutbygging i gang, med JM Norge og Bolig & Eiendomsutvikling som utbyggere. Det nye boligområdet skal utvikles med ca. 850 boliger, butikker, offentlig torg, private barnehager og parkområder.

- Reduserer usikkerhet

For prosjektet Myrvoll stasjon, har utbyggerne gitt AF Energi & Miljøteknikk et helhetlig ansvar for å designe, installere, drifte en felles energisentral for området. Sentralen organiseres i et eget selskap, Myrvoll Energi AS, som vil eies med 50 prosent hver av JM Norge og AF. Dette sikrer sammenfallende interesser både i utbyggingsfasen og driftsfasen.

- Ved å plassere hele ansvaret for varmeforsyningen til AF Energi & Miljøteknikk reduserer vi usikkerhet og oppnår en energiløsning som er riktig tilpasset, sier Kim Andre Moe, prosjektsjef i JM Norge.

- Energisentraler har blitt mer kompliserte, og vi ønsker å skåne boligkjøperne fra å bli sittende med ansvar for noe de ikke har kompetanse på.

Skal gi sikkerhet

AF vil være medeier i sentralen gjennom selskapet Enaktiva. Dette selskapet er en ny satsing som skal gi utbyggerne sikkerhet for at AF Energi & Miljøteknikk designer og leverer løsninger som er optimale i et langsiktig eierperspektiv.

- Satsingen på medeierskap i energisentraler, er utviklet for å imøtekomme et behov for større trygghet for energiløsningen hos utbyggere og sameier, sier Ola Lindh, adm.direktør i AF Energi & Miljøteknikk.

I takt med at varmesentralene blir mer avanserte å designe og drifte, har AF sett at mange velger løsninger som ikke er rett dimensjonert og som kan være krevende å vedlikeholde.

Myrvoll Energi har vært pilot for å utvikle eierskapsmodellen og avtaleverket for konseptet. Avtalene regulerer økonomi, eierstruktur og alle viktige grensesnitt for energiløsningen. Energisentralen er den første av i alt tre miljøvennlige sentraler som selskapet skal etablere i området. Det skal installeres varmepumper til å utnytte grunnvarme fra energibrønner, og anlegget skal i tillegg gjenvinne varmen i avløpet fra byggene på Myrvoll Stasjon.