Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der.
Arbeid ute i trafikken medfører stor fare for de som jobber der.

Arbeidsrelaterte ulykker i veitrafikken

Publisert

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) ønsker nå at Arbeidstilsynet setter igang en kartlegging av alle de arbeidsrelaterte ulykkene som skjer i forbindelse med arbeid ute på norske veier. For å sette inn de rette tiltakene, trengs det størst mulig kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer.

En av de største suksessfaktorene ved trafikksikkerhetsarbeidet for veitrafikken i Norge, er nettopp det arbeidet som ulykkesanalysegruppene har gjennomført. Analyse av alle dødsulykker på vei gjøres for å få en dypere forståelse av relevante skademekanismer/årsaksforhold: For å lære og med den hensikt å forebygge og/eller redusere konsekvensene av tilsvarende ulykker.

- For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.
- For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

- Vi ønsker nå det samme for jobbrelaterte ulykker for dem som har veien som sin arbeidsplass. Kartleggingen må bidra til både intern og ekstern læring. Internt slik at de som har ansvaret for sikkerheten gjør sine tiltak, og eksternt slik at trafikantene får større forstålese av tiltakene som må gjøres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. 

Bekymrede entreprenører

TSF er en interesseorganisasjon som blant annet organiserer mange entreprenører som har sin arbeidsplass ute på veien.

- Vi får henvendelse fra våre medlemmer som er bekymret for sin sikkerhet og over at trafikantene ikke respekter nedsatte fartsgrenser når det foregår arbeid på veien. De som jobber ute i trafikken er myke «trafikanter», med en tåleevne for å overleve i kollisjon med et kjøretøy på kun lave 30 km/t, sier Tangstad-Holdal.

TSF mener det trengs å skape gode holdninger blant bilister når det gjelder skilting.

- Samtidig som vi ønsker at Arbeidstisynet nå setter i gang med en egen kartlegging og registrering, så ønsker vi også å rette oppmerksomheten på at trafikantene må ta ekstra hensyn og respektere fartsgrensene. Vi vil også komme med en henstilling til alle med ansvar for sikkerheten ute på arbeidsplassene, ta dette ansvaret på aller størst alvor, og bruk sikkerhetsbuffere som for eksempel midlertidig rekkverk og putebiler nå det jobbes ute i vegtrafikken, sier Tangstad-Holdal.

Førerkortbeslag

Ved Eidettunellen på E6 gjennom Østfold har UP holdt flere kontroller den siste tiden, etter at Statens vegvesen satte ned fartsgrensen i området fra 100 til 70 km/t på grunn av arbeid ved veien.

På under en måned tok politiet beslag i elleve førerkort og delte ut 27 bøter for fartsoverskridelse, melder NRK Østfold.