Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Norsk Bergindustri ti år

Det feires med blant annet jubileumsutstilling foran Stortinget under foreningens årsmøte 12. April.

Publisert

I 2008 slo de tre bransjeforeningene for naturstein, malm og mineraler, samt pukk- og grusleverandørene seg sammen til Norsk Bergindustri. Ti år senere kan foreningen se tilbake på politisk gjennomslag, minerallov og landets første mineralstrategi.  

- Etter ti år er det fint å se at opprettelsen av Norsk Bergindustri var et riktig grep. Vi har jobbet for å samle tre foreninger under samme tak, fremme våre felles interesser og utvikle en felles kultur. Det mener jeg vi har lykkes godt med, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

Takker medlemmene 

Norsk Bergindustri har rundt 160 medlemsbedrifter. Siden opprettelsen har også leverandørbedrifter blitt fullverdig medlemmer på linje med produsentene.  

- Jeg vil rette en stor takk til Norsk Bergindustris medlemmer. Medlemsbedriftene investerer mye tid og ressurser i foreningen gjennom deltakelse i styret, fagkomiteer, arbeidsgrupper, programkomiteer før konferansene og så videre. Vi er helt avhengige av dette engasjementet, og bedriftene fortjener en stor takk for innsatsen, sier Gammelsæter.

Næringministeren informerer

Norsk Bergindustri markerer ti-årsjubileet med en egen utstilling foran Stortinget 12. April som en del av årsmøtet og generalforsamlingen som finner sted samtidig på Grand Hotel.

Målet med utstillingen er å vise mineralenes samfunnsrolle og den historiske utviklingen bransjen har gjennomgått de siste århundrene.  Utstillingen har offisiell åpning ved storingsrepresentantene Terje Aasland (Arbeiderpartiet) og Margunn Ebbesen (Høyre) 12. april kl. 13.00.

- Vi håper mange vil møte opp foran Stortinget og delta på utstillingen. Dette blir en flott arena for bransjen å vise seg frem på, sier Gammelsæter.  

Mens utstililngen pågår. er bransjen samlet til festmøte inne på Grand Hotel der blant andre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer hans og regjeringens ønsker og planer for næringen i tiden som kommer. 

- Vi gleder oss til å feire Norsk Bergindustri sammen med medlemmene. Dette blir en flott markering for en flott bransje, sier Gammelsæter.

Årsmøte og generalforsamling i Norsk Bergindustri er 11. og 12. april. Les mer og se fullstendig program her.