- Dette er en stor kontrakt i et krevende område og jeg er glad for konkurransen om oppdraget. I dag har vi signert en femårskontrakt med Svevia Norge AS, som vi kjenner godt fra før. Vi ønsker dem lykke til med viktige oppgaver, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord.

Slår sammen to kontrakter

Området det gjelder er per i dag delt inn i to kontrakter, Narvik og Evenes. Fra høsten 2018 blir disse to kontraktene slått sammen til én kontrakt, og totalt dreier det seg om 946 km med vei. Det blir da Nord-Norges største driftskontrakt på vei.

Etter konkurranse med tre andre entreprenører, var det Svevia Norge AS som fikk kontrakten. Kontraktsigneringen skjedde i Bodø.

Kontrakten gjelder fra 1. september 2018 og varer i fem år, frem til høsten 2023. Den har en verdi på ca. 584 millioner kroner.

Mange kommuner

Kontrakten omfatter kommunene Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu i Troms fylke, og kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund i Nordland fylke.