Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått på plass en skiltordning med Sverige og Danmark om personlige norske bilskilt.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fått på plass en skiltordning med Sverige og Danmark om personlige norske bilskilt.

Nå slipper man å bytte skilt

Noen tusen har måttet bytte bilskiltet sitt før de tok turen ut av Norge. Men nå slipper de dette når de skal til Sverige og Danmark.

Publisert

- I 2017 ble det endelig lov med personlige bilskilt i Norge. Dette har vist seg å være populært, og det er mange som ønsker å sette sitt personlige preg på bilen. Nær 6000 personlige bilskilt er bestilt og godkjent siden da. Nå utvides bruksområdet for kjøretøy med slike skilt. Etter avklaring med mine kollegaer i Sverige og Danmark, er jeg glad for at norske personlige bilskilt nå godtas for kjøring også i Sverige og Danmark, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tilsvarende godkjenner Norge personlige bilskilt på kjøretøy fra Sverige og Danmark.

Overskuddet

Personlige bilskilt har vært tilgjengelige i Norge siden 15. juni 2017. Bileiere kan søke om en personlig bokstav- og tallkombinasjon, som de vil få enerett til for en periode på 10 år av gangen.

Prisen for personlige kjennemerker er 9000 kroner, og over­skuddet går til trafikksikkerhetsformål.

Biler som innvilges personlig kjennemerke, vil fortsatt være tilknyttet et vanlig kjennemerke, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet – i andre land enn i Sverige og Danmark.