Innovasjon Norge gir blant annet støtte til å utvikle ny tekologi i forbindelse med bygging og vedlikehold av bruer. Illustrasjonsbilde.
Innovasjon Norge gir blant annet støtte til å utvikle ny tekologi i forbindelse med bygging og vedlikehold av bruer. Illustrasjonsbilde.

Støtte til tre Pilot-T

Skal utvikle ny bruteknologi, klimavennlige metoder for arbeid i kvikkleire og utvikle ny bydel.

Publisert

Innovasjon Norge har gitt tilskudd til tre prosjekt fra Samferdselsdepartementets innovasjonssatsing Pilot-T. 900 millioner kroner er satt av i perioden 2018-2029 for å bidra til å ta i bruk nye løsninger i transportsektoren raskere. Her er prosjektene:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal i samarbeid med innovative selskap finne ny og avansert teknologi for å løse de store utfordringene knyttet til bygging og vedlikehold av broer i Norge. Næringslivet inviteres til dialog høsten 2018.

Statens vegvesen samarbeider med Statsbygg og Bane Nor om å redusere klimagassutslipp ved grunnarbeider. Fokuset er å utvikle klimavennlige metoder for arbeid i kvikkleire og samtidig bevare miljøet.

Bodø kommune skal utvikle en hel, ny bydel i forbindelse med at flyplassen skal flyttes. Prosjektet kalles «Ny by – ny flyplass». Dette gir en unik mulighet til å skape framtidens løsninger og tenke helt nytt innen byutvikling og få innflytelse på dagens by. Satsingen heter «Smart Bodø».

30 MILLIONER: I 2018 er støtten satt til 30 millioner kroner.