Fristen for å gi tilbud gikk ut fredag 15. juni kl. 12 – og innen fristen kom det inn åtte tilbud fra disse entreprenørene:

 • Aldesa, 24.427.342,25 kroner
 • El Installatøren Harstad AS, 22.713.174,50 kroner
 • Kraftmontasje AS, 27.230.776 kroner
 • Langset Energy AS, 25.256.876 kroner
 • Mesta AS, 22.594.165,09 kroner
 • Roxcel Infra AS, 27.171.122,91 kroner
 • Scanmatic elektro AS, 29.270.343 kroner
 • Traftec AS, 21.447.624 kroner

Alle tilbudssummene er eks. mva. og tilbudene skal kontrollregnes før det tegnes kontrakt.

Dette er noe av det som skal gjøres:

 • Veilysanlegg med 23 lysmaster og tilhørende veilysarmaturer
 • Kabler for lys etc., ca. 2000 meter
 • Kabelstiger ca. 2600 meter
 • Elkraftkabler for alle anlegg ca. 25.000 meter
 • Nødkiosker (6 stk.) og 12 nødskap innfelt i veggelement med telefon og brannslukkere
 • Vifteanlegg med 14 vifter
 • Kontrollutstyr som CO-, NO2- og vindmålere
 • Lysanlegg med ca. 230 lysarmaturer
 • Sikkerhetsbelysning 56 stk. og 56 stk. ledelys
 • Gjennomlyste skilt ca. 30 stk.
 • Fiber- og telekabler for signal, kommunikasjon og ITV ca. 10.000 meter
 • Radioanlegg med ca. 3500 meter coax-kabler for DAB+ og nødnett inkl.
 • Brannalarmanlegg for tekniske bygg

Elektrokontrakten skal etter planen starte i september/oktober 2018 og alt arbeidet skal være ferdig til september 2019.