• Ernst Nordtveit, professor i rettsvitenskap ved UiB
  • Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen ved UiS
  • Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved institutt for eiendom og juss ved NMBU
  • Knut Einar Rosendahl, professor ved handelshøyskolen ved NMBU