- Jeg er veldig takknemlig for alle mulighetene og all tilliten jeg har fått gjennom mine 44 år i Statens vegvesen. Sammen med en rekke flotte og flinke kolleger har jeg vært med på en eventyrlig reise i norsk samferdselshistorie, sier Torbjørn Naimak som fyller 70 år 24. juni.

Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør, leder for Strategi-, veg og transportavdelingen i Region øst.
Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør, leder for Strategi-, veg og transportavdelingen i Region øst.

15 år som regionvegsjef i nord

I løpet av årene i Statens vegvesen har Torbjørn Naimak hatt en rekke lederstillinger, og de siste 15 årene har han vært regionveisjef i nord.

- I løpet årene i Vegvesenet har jeg opplevd en etat som har hatt vilje og evne til å endre seg i tråd med samfunnets skiftende behov og krav på en utmerket måte. Nå står Statens vegvesen overfor nye omstillinger, og jeg føler meg trygg på at organisasjonen vil tilpasse seg de nye endringene på en måte samfunnet vil få stor glede og nytte av, sier Naimak.

Vegdirektøren takker

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen uttrykker sin takknemlighet overfor den avtroppende regionvegsjefen.

- Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å jobbe tett med en så dyktig og kompetent person som Torbjørn Naimak. Både på Statens vegvesens og egne vegne takker jeg for den utrettelige innsatsen Torbjørn har lagt ned for å gjøre særlig Nord-Norge til et enda bedre og tryggere sted å ferdes for både private og profesjonelle trafikanter, sier Gustavsen.

Den nye regionvegsjefen

Statens vegvesen står overfor mange endringer i nær fremtid. Ikke minst vil regionreformen berøre store deler av organisasjonen. Reformen trer i kraft 1. januar 2020. I den forbindelse arbeides det med  Vegvesenets fremtidige organisering. Vegdirektøren har derfor besluttet at stillingen som regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord ikke besettes permanent, men at det foretas en midlertidig innplassering.

Med sine brede erfaring er jeg overbevist om at Turid kommer til å løse oppgaven som regionvegsjef på en god måte

Vegdirektøren har ut fra dette besluttet at avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen overtar Naimaks jobb som regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord fra 1. desember 2018. Johnsen, som opprinnelig kommer fra Narvik, leder i dag Strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region øst.