Fire tilbydere meldte seg til å prosjektere og bygge første delstrekning E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. China Communications Construction Company Limited (CCCC) ble ikke prekvalifisert.

Prekvalifiseringen, der selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner vurderes, er nå ferdig.

- Etter prekvalifiseringen, har vi valgt å gå videre med PNC Norge AS, Implenia AS og Kruse Smith Entreprenør AS til fasen med konkurransepreget dialog, forteller sier Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Prosjektering og bygging

Den som tildeles oppdraget skal prosjektere og bygge ca. 1600 meter ny E16 i jomfruelig terreng mellom Eggemoen og Åsbygda. På strekningen skal det bygges

  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter vei og gang- og sykkelvei ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Ca. 1000 meter ny vei.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossveien.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet veistrekningen.

Byggearbeidene skal pågå frem til høsten 2021.

Bedre trafikksikkerhet

Formålet med utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum, er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

I tillegg vil prosjektet legge til rette for «positiv tettsted- og næringsutvikling» i Jevnaker og trygge bomiljøet langs eksisterende E16.