Kontrakten er på 88.796.820 kroner.

- Arbeidene er planlagt startet opp i månedsskiftet august/september og skal være ferdige i løpet av juni 2019, sier assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng.

Tunnelen skal utbedres for å heve sikkerheten i tunnelen. Etter sommerferien starter de forebyggende arbeidene.

- Vi skal bruke tiden frem til oppstart i september til å gå gjennom kontrakten med entreprenøren og avklare detaljene for arbeidet og trafikkavviklingen, sier Stavseng.

Trafikken er planlagt avviklet med kolonnekjøring mellom kl. 19 og 07, bortsett fra i helgene. Da blir det «fri ferdsel» fra lørdag morgen til søndag kveld.

Dette skal i hovedsak gjøres i tunnelen:

  • Det meste av det elektriske anlegget skal skiftes ut
  • Sprenge to nisjer for havarilomme og teknisk bygg inne i tunnelen
  • Bygge tekniske bygg
  • Montere vannsikring i deler av tunnelen
  • Etablere videoovervåking med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen
  • Montere nytt rekkverk i tunnelåpningene
  • Støpe betong-rekkverk der dette mangler
  • Montere trafoer i tekniske bygg
  • Framføring av høyspent i samarbeid med Mørenett