Løkjelsvatn kraftverk produsere omkring163 gigawattimer (GWh) årlig.

YIT skal bygge kraftverk

YIT har inngått intensjonsavtale om bygging av Løkjelsvatn Kraftverk i Etne.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

YIT Norge AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har signert en intensjonsavtale om byggingen av nye Løkjelsvatn kraftverk, i Etne kommune. Kraftverket skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget.

Kontrakten forventes signert innen utgangen av august, og anleggsarbeider vil være i gang i løpet av høsten 2018. 

Totalt skal det sprenges rundt fem kilometer tunnel og det skal bygges en kraftstasjon inne i fjellet. Kraftverket skal stå ferdig i 2021. 

– Vi går nå inn i en samhandlingsperiode med SKL og rådgiver (Sweco) om ytterligere risikooptimaliseringer og prosjektforbedrende tiltak. Dette viser at vår kompetanse er verdsatt og er med på å gi oppdragsgiver en merverdi. Dette prosjektet er et resultat av økt satsing på kraftverksanlegg og støtter oppunder YITs visjon om å bli en ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i YIT Norge AS i en pressemelding.

– Dette viser at vår kompetanse er verdsatt og er med på å gi oppdragsgiver en merverdi, sier anleggsdirektør i YIT Norge AS, Stian Andreassen.

Det nye anlegget vil få en installert effekt på 60 MW. Kraftverket vil benytte et fall på rundt 550 meter mellom Løkjelsvatnet og Litledalsvatnet, og vil produsere om lag 163 GWh i året.

Adm. direktør i SKL, John Martin Mjånes, sier han ser fram til å bygge et moderne og ressurseffektivt kraftverk i Litledalsvassdraget. Det er utfordrende å sette i gang med investeringer på denne størrelsen, sier han. Utbygginga er beregnet å kost rundt 500 millioner kroner.

– I en tid med stor aktivitet i entreprenørbransjen ser vi at det krevende å få gode kontrakter. Men vi har lyktes, og SKL er stolte av å kunne sette i gang nok et stort prosjekt. Med få avbrekk har SKL bygget ut vannkraft sammenhengende i hele sin 72-årige historie. Det vil vi fortsette med, sier Mjånes.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS